Medicijnen in Drinkwater. Is Drinkwater echt veilig

Medicijnen in drinkwater: Is drinkwater echt veilig?

Medicijnen in drinkwater

Drinkwater in Nederland komt voornamelijk uit twee bronnen: oppervlaktewater en grondwater. Beide bronnen zijn belangrijk voor de watervoorziening, maar ze zijn ook vatbaar voor verontreinigingen, waaronder medicijnresten. Volgens onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunnen deze resten, afkomstig van huishoudelijk afvalwater, ziekenhuizen en farmaceutische fabrikanten, in onze waterbronnen terechtkomen. Ondanks de flinke inspanningen van drinkwaterbedrijven om deze bronnen schoon te houden, blijft de aanwezigheid van deze medicijnresten een aandachtspunt.

Medicijnresten in drinkwaterbronnen

Medicijnen worden in sommige drinkwaterbronnen in lage concentraties aangetroffen. Ze komen vaker en in hogere concentraties voor in oppervlaktewater dan in grondwater. Volgens officiële rapporten liggen de concentraties van medicijnen in bronnen voor drinkwater meestal onder de signaleringsparameter van 1 µg/L, en worden deze na zuivering nog verder verlaagd. Echter, de aanwezigheid van stoffen zoals jomeprol, metformine en hydrochloorthiazide in veel oppervlaktewaterbronnen roept vragen op over de effectiviteit van deze normen en de relevantie ervan voor moderne verontreinigingen.

Sommige hardnekkige medicijnen, zoals carbamazepine, worden vaak en in relatief hoge concentraties in grondwaterbronnen aangetroffen. Dit benadrukt dat de natuurlijke afbraak in de bodem niet altijd afdoende is. Bovendien wordt tijdens de drinkwaterzuivering van zowel grond- als oppervlaktewater getracht medicijnresten te verwijderen, maar toch worden er soms nog sporen van deze stoffen of hun afbraakproducten in het drinkwater gevonden.

Is drinkwater echt veilig?

Medicijnen in Drinkwater. Is Drinkwater echt veilig?Officieel voldoet het drinkwater in Nederland aan de wettelijke eisen en wordt het beschouwd als een van de beste ter wereld. Dit is grotendeels te danken aan intensieve zuiveringsprocessen. Maar ondanks deze zuiveringsinspanningen kunnen er nog steeds restanten van chemische stoffen, waaronder medicijnen of hun afbraakproducten, in het water worden aangetroffen. Hoewel gezegd wordt dat de concentraties zo laag zijn dat ze veilig zijn, blijft de vraag hoe klein de risico’s werkelijk zijn, vooral gezien de onzekerheid over de langetermijneffecten van blootstelling aan lage doses van deze stoffen.

Effectiviteit van drinkwaterzuivering

Het proces van drinkwaterzuivering verlaagt weliswaar de concentratie van medicijnen in drinkwater, maar garandeert niet de volledige verwijdering van alle medicijnresten. De effectiviteit van de verwijdering hangt af van de fysisch-chemische eigenschappen van de stoffen. Hoewel combinatietechnieken in de zuivering van oppervlaktewater moderne technieken inzetten, is de zuivering van grondwater vaak minder intensief. Dit roept vragen op over de consistentie en volledigheid van de zuiveringsprocessen.

Mengseltoxiciteit en nieuwe stoffen

De autoriteiten stellen dat de huidige lage concentraties van medicijnresten geen gezondheidseffecten zouden moeten veroorzaken, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met mengseltoxiciteit (het gelijktijdig aanwezig zijn van meerdere stoffen). Toch blijft er een zekere mate van onzekerheid bestaan over de veiligheidsmarges en de mogelijke cumulatieve effecten van verschillende chemicaliën. Het continue toezicht op en onderzoek naar de aanwezigheid van nieuwe stoffen in drinkwaterbronnen blijft noodzakelijk, vooral in het licht van veranderingen zoals klimaatverandering die de kwaliteit van waterbronnen kunnen beïnvloeden.

Vertrouwen in drinkwater

Hoewel de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater over het algemeen als goed wordt beschouwd, is het vertrouwen van de consument niet enkel gebaseerd op de kwaliteit. Er heerst een groeiend wantrouwen jegens de overheid, wat mede wordt gevoed door berichten in de media over verontreinigingen en de negatieve associaties met chemische verontreinigingen. Dit wantrouwen wordt versterkt door de geringe kennis van consumenten over deze stoffen en hoe vaak ze voorkomen, alsook de wetenschappelijke onzekerheid over de mogelijke gezondheidseffecten.

Al met al is er, ondanks officiële verzekeringen dat het drinkwater veilig is, een duidelijke behoefte aan meer transparantie, informatie en continue verbetering van waterzuiveringstechnieken om het vertrouwen van de consument te behouden en de veiligheid van ons drinkwater te waarborgen. Steeds meer consumenten kiezen voor meer zekerheid en schaffen voor thuis een waterfiltersysteem aan dat medicijnresten uit water filtert.

Fijn dat je deelt:

De waardering van mounteau.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 7 reviews.